Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-206/02.07.2009
поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

НС-205/02.07.2009

НС-204/01.07.2009

НС-203/01.07.2009
допълване на Решение № 188 от 25 юни 2009 г. за единната номерация на избирателните секции в чужбина

НС-202/01.07.2009
регистрация на застъпник

НС-201/30.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за народни представители

НС-200/30.06.2009
обжалване на решение № 54 от 26.06.2009 г. на РИК - Русе

НС-199/30.06.2009
протокол-грама за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-198/29.06.2009
допълване на Решение № 188 от 25 юни 2009 г. за единната номерация на избирателните секции в чужбина

НС-197/27.06.2009

НС-196/27.06.2009
регистрация на застъпник

НС-195/27.06.2009
промени в РИК – Габрово № 7

НС-194/26.06.2009
разрешаване на Сдружение “ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” (ГИСДИ) да извърши социологически проучвания от типа “Exit Poll” в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-193/26.06.2009

НС-192/25.06.2009
изменение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г.

НС-191/25.06.2009
промени в РИК – Враца № 6

НС-190/25.06.2009
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 328 от 25 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 2 експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насрочен

НС-189/25.06.2009
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

НС-188/25.06.2009
единната номерация на избирателните секции в чужбина

НС-187/25.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-40 от 15 май 2009 г. на ЦИК

НС-186/24.06.2009
промени в РИК – Габрово № 7

НС-185/24.06.2009
допълнение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г. на ЦИК

НС-184/22.06.2009
възстановяване на изборния безлихвен депозит на коалиция от партии “БЗНС – ЗНС, БЗНС, НЗП “Никола Петков”

НС-183/22.06.2009
възстановяване на изборния безлихвен депозит на партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

НС-182/19.06.2009
обявяване на недействителност на регистрацията на кандидати за народни представители

НС-181/18.06.2009
жалба от Богдан Йоцов – председател, и Борис Иванов – отговорен секретар, представляващи ПП “Български национален съюз “Нова демокрация”, против решение № 52 от 13 юни 2009 г. на РИК – Силистра № 20

НС-180/18.06.2009
жалба от Богдан Йоцов – председател, и Борис Иванов – отговорен секретар, представляващи ПП “Български национален съюз “Нова демокрация”, против решение № 51 от 13 юни 2009 г. на РИК – Силистра № 20

НС-179/18.06.2009
промени в РИК – Ямбол № 31

НС-178/18.06.2009
допълване на Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на ЦИК

НС-177/17.06.2009
жалби от Пламен Веселинов Иванов – кандидат за народен представител от ПП “Социалдемократи” и мажоритарен кандидат и кандидат за народен представител от коалиция “Българската лява коалиция”

НС-176/17.06.2009
замяна на член на РИК – Кюстендил № 10

НС-175/16.06.2009
замяна на член на РИК – Кърджали № 9

НС-174/16.06.2009
разрешаване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) да извърши социологически проучвания на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-173/16.06.2009
разрешаване на “МЕДИАНА” ООД да извърши социологически проучвания по метода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-172/16.06.2009
жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № 34 от 13 юни 2009 г. на РИК – Пловдив № 16

НС-171/16.06.2009
жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № 33 от 13 юни 2009 г. на РИК – Пловдив № 16

НС-170/16.06.2009
изменение и допълнение на Решение № НС-95 от 1 юни 2009 г.

НС-169/16.06.2009
жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № НС-27 от 13 юни 2009 г. на РИК – София № 24

НС-168/16.06.2009
жалба от ПП “Ред, законност и справедливост” срещу Решение № НП 39 от 13 юни 2009 г. на РИК - Разград

НС-167/16.06.2009
жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № НС-26А от 13 юни 2009 г. на РИК – София № 24

НС-166/16.06.2009
изменение на Решение № НС-144 от 11 юни 2009 г.

НС-165/16.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-110 от 9 юни 2009 г. на ЦИК

НС-164/16.06.2009
отпечатването на избирателните списъци за гласуване

НС-163/16.06.2009
реквизити на печатите на секционните избирателни комисии в чужбина

НС-162/16.06.2009
замяна на член на РИК – София № 24

НС-161/16.06.2009
проверка на кандидатите за народни представители

НС-160/15.06.2009
анулиране на регистрацията на коалиция от партии “БЗНС – ЗНС, БЗНС , НЗП “Никола Петков”, извършена с Решение № НС-127 от 10 юни 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-159/15.06.2009
анулиране на регистрацията на политическа партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, извършена с Решение № НС-125 от 10 юни 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-158/15.06.2009
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 205 от 15 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 17 експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насроче

НС-157/12.06.2009
замяна на член на РИК – Добрич

НС-156/12.06.2009
обжалване на решение № 7 от 9 юни 2009 г. на РИК – Стара Загора

НС-155/12.06.2009
разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МБМД КОНСУЛТИНГ” ЕООД

НС-154/12.06.2009
обжалване на решение № 6 от 9 юни 2009 г. на РИК – Ямбол, за назначаване състави на СИК

НС-153/12.06.2009
замяна на член на РИК – Кърджали № 9

НС-152/12.06.2009
замяна на член на РИК – Варна № 3

НС-151/12.06.2009
одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 2

НС-150/12.06.2009
замяна на член на РИК – Враца № 6

НС-149/12.06.2009
замяна на член на РИК – Пловдивски № 17

НС-148/12.06.2009
замяна на член на РИК – Добрич № 8

НС-147/12.06.2009
замяна на член на РИК – София № 25

НС-146/12.06.2009
замяна на член на РИК – София № 23

НС-145/11.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г.

НС-144/11.06.2009
определяне реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР

НС-143/11.06.2009
определяне номерата на бюлетините на партии и коалиции чрез жребий

НС-142/11.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-62 от 19 май 2009 г. на ЦИК

НС-141/11.06.2009
замяна на член на РИК – Пазарджик

НС-140/11.06.2009
разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Агенция Скала” ЕООД

НС-139/11.06.2009
разрешаване на “БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС” АД – ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, да извърши социологически проучвания по метода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-138/11.06.2009
разрешаване на „АФИС” ООД да извърши социологически проучвания по метода “Exit Poll” на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-137/11.06.2009
регистрация на Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация” за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-136/11.06.2009
регистрация на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ) за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-135/11.06.2009
избор на автоматизирана система за експериментално гласуване по електронен път на 5 юли 2009 г.

НС-134/11.06.2009
регистрация на Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – град Плевен” за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-133/11.06.2009
жалба от К. Костадинов, представител на Движение “Напред” срещу решение на РИК – Варна, относно съставите на СИК в община Дългопол

НС-132/11.06.2009
участието на партии и коалиции в тегленето на жребий при определяне номерата в бюлетините

НС-131/11.06.2009

НС-130/11.06.2009

НС-129/10.06.2009
отказ за регистрация на политическа партия “Съюз на демократичните сили” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-128/10.06.2009
отказ за вписване на промени в състава на коалиция “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-127/10.06.2009
регистриране на коалиция от партии “БЗНС – ЗНС, БЗНС, НЗП “Никола Петков” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-126/10.06.2009
регистриране на коалиция от партии “ЗА РОДИНАТА: “Демократична гражданска инициатива” – “Новите лидери” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-125/10.06.2009
регистриране на политическа партия “ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-124/10.06.2009
регистриране на политическа партия “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-123/10.06.2009
регистриране на политическа партия “Национално движение за спасение на Отечеството” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-122/10.06.2009
регистриране на политическа партия “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-121/10.06.2009
замяна на член на РИК – Ловеч

НС-120/10.06.2009
регистриране на политическа партия “Ред, законност и справедливост” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-119/10.06.2009
регистриране на политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-118/10.06.2009
регистриране на политическа партия “ЛИДЕР” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-117/10.06.2009
регистриране на политическо движение “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-116/10.06.2009
регистриране на коалиция от партии “БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-115/10.06.2009
регистриране на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-114/10.06.2009
анулиране на регистрация на политическа партия “ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-113/09.06.2009
реда и условията за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Република Афганистан

НС-112/09.06.2009
определяне на деня, мястото и часа за теглене на жребия за определяне на номерата на бюлетините и на реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 5 юли 2009 г.

НС-111/09.06.2009
обезпечаване нормалната работа на районните избирателни комисии

НС-110/09.06.2009
жалба от Волен Сидеров срещу решение № 7 т 2 юни 2009 г. на РИК – София № 24

НС-109/09.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-55 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-108/05.06.2009
регистриране на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-107/05.06.2009
одобряване на аудио- и аудио-визуални клипове № 1а и № 1б

НС-106/05.06.2009
избор на автоматизирана система за експериментално гласуване по електронен път на 5 юли 2009 г.

НС-105/05.06.2009
определяне на избирателните секции, в които се осъществява експерименталното гласуване по електронен път

НС-104/04.06.2009
условия и ред за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи

НС-103/04.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-45 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-102/03.06.2009
одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2

НС-101/03.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-41 от 15 май 2009 г. на ЦИК

НС-100/03.06.2009
гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението

НС-99/03.06.2009
регистриране на политическа партия “ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-98/03.06.2009
регистриране на политическа партия Съюз на патриотичните сили “ЗАЩИТА” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-97/02.06.2009
регистрация на Сдружение „КОРЕКТИВИ” за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-96/02.06.2009
регистриране на политическа партия “АТАКА” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-95/01.06.2009
утвърждаване на техническия образец на изборните бюлетини за гласуване в страната и в чужбина

НС-94/01.06.2009
заличаване на резервен член на РИК - Разград

НС-93/01.06.2009
приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част ІІ

НС-92/30.05.2009
приемане Методически указания за работата на секционните избирателни комисии

НС-91/30.05.2009
регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-90/29.05.2009
одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1

НС-89/29.05.2009
замяна на член на РИК – София № 24

НС-88/29.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-59 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-87/29.05.2009
замяна на член на РИК – Перник

НС-86/29.05.2009
регистриране на партия “ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА”за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-85/29.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-47 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-84/29.05.2009
замяна на член на РИК – Габрово

НС-83/28.05.2009
регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-82/27.05.2009
допускане и класиране на участниците в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения

НС-81/27.05.2009
регистрация на Асоциация “Прозрачност без граници” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-80/27.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-28 от 12 май 2009 г. на ЦИК

НС-79/27.05.2009
приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част І

НС-78/27.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-38 от 15 май 2009 г. на ЦИК

НС-77/27.05.2009
разрешаване на “Алфа Рисърч” ООД да извърши социологически проучвания по метода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-76/26.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-45 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-75/26.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-36 от 14 май 2009 г. на ЦИК

НС-74/25.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-35 от 14 май 2009 г. на ЦИК

НС-73/25.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-46 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-72/24.05.2009
избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-71/21.05.2009
регистриране на политическа партия “Обединение на българските патриоти” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-70/21.05.2009
допълване на Решение № НС-27 от 12 май 2009 г. на ЦИК

НС-69/21.05.2009
разрешаване на “СОВА 5” АД да извърши изследване на изхода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-68/20.05.2009
приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите за народни представите

НС-67/20.05.2009
регистриране на политическа партия “Движение за права и свободи” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-66/20.05.2009
регистриране на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-65/19.05.2009
гласуване с подвижна избирателна кутия

НС-64/19.05.2009
образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите и на пасажерите

НС-63/19.05.2009
изменение на Методиката за определяне на резултатите, приета с Решение № НС-9 от 6 май 2009 г. (ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г.)

НС-62/19.05.2009

НС-61/18.05.2009

НС-60/16.05.2009

НС-59/16.05.2009

НС-58/16.05.2009

НС-57/16.05.2009

НС-56/16.05.2009

НС-55/16.05.2009

НС-54/16.05.2009

НС-53/16.05.2009

НС-52/16.05.2009

НС-51/16.05.2009

НС-50/16.05.2009

НС-49/16.05.2009

НС-48/16.05.2009

НС-47/16.05.2009

НС-46/16.05.2009

НС-45/16.05.2009

НС-44/16.05.2009

НС-43/16.05.2009

НС-42/15.05.2009

НС-41/15.05.2009

НС-40/15.05.2009

НС-39/15.05.2009

НС-38/15.05.2009

НС-37/14.05.2009

НС-36/14.05.2009

НС-35/14.05.2009

НС-34/14.05.2009

НС-33/14.05.2009

НС-32/14.05.2009

НС-31/13.05.2009
определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда

НС-30/12.05.2009
условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация

НС-29/12.05.2009
финансирането на предизборната кампания

НС-28/12.05.2009
предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори

НС-27/12.05.2009
възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-26/12.05.2009
процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 5 юли 2009 г.

НС-25/12.05.2009
процедура за определяне чрез жребий на номерата на бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

НС-24/11.05.2009
условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-23/11.05.2009
проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати

НС-22/11.05.2009
изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция и независим кандидат

НС-21/11.05.2009
регистрация на кандидати за народни представители от партии, коалиции и инициативни комитети

НС-20/10.05.2009
издаване на удостоверения за гласуването на друго място

НС-19/10.05.2009
условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

НС-18/10.05.2009
реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-17/10.05.2009
гласуването по настоящ адрес

НС-16/10.05.2009
назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

НС-15/10.05.2009
регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 5 юли 2009 г. от РИК

НС-14/10.05.2009
регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-13/08.05.2009
определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-12/08.05.2009
назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им

НС-11/07.05.2009
регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 5 юли 2009 г. за 41-во Народно събрание на Република България

НС-10/06.05.2009
определяне броя на мандатите в многомандатните избирателни райони

НС-9/06.05.2009
приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването

НС-8/05.05.2009
приемане на хронограма за произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-7/30.04.2009
единната номерация на избирателните секции

НС-6/30.04.2009
реквизити на печатите на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и на секционните избирателни комисии

НС-5/30.04.2009
процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд

НС-4/30.04.2009
упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническите сътрудници, подпомагащи дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерския съвет и Народното събрание

НС-3/30.04.2009
създаване на работни групи на ЦИК и определяне на говорители

НС-2/30.04.2009
съобщаване на решенията на ЦИК и обнародването им

НС-1/30.04.2009
начина на вземане на решения от избирателните комисии