Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-29/12.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-29
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: финансирането на предизборната кампания

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 71-73 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания се финансира със средства на партии, коалиции и независими кандидати, както и чрез дарения от физически лица.

2. Общата сума за финансиране на предизборната кампания на една кандидатска листа не може да надхвърля:

- за партия 1 000 000 лв.

- за коалиция 2 000 0000 лв.

- за инициативен комитет 200 000 лв.

3. Средствата за финансиране на кампанията могат да бъдат:

а) лични средства на кандидатите за народни представители;

б) средства на регистриралите съответните кандидатски листи партии и коалиции, както и средства на регистрирани независими кандидати;

в) целеви дарения за финансиране на кампанията, като сумата на дарение от едно физическо лице не може да надвишава 10 000 лв.

4. Забранява се финансиране на предизборната кампания със средства от:

а) юридически лица и от еднолични търговци;

б) чуждестранни физически лица;

в) религиозни институции;

г) чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

5. Дарителите представят декларация за произхода на дарените средства.

6. Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания на стойност над 5000 лв. се извършват по банков път.

7. Партиите, коалициите и инициативните комитети създават публичен регистър на дарителите на предизборните им кампании.

8. Партиите и коалициите представят в Сметната палата в срок до 5 дни след регистрацията им в ЦИК за участие в изборите банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания, както и отделни банкови сметки за избирателни райони, ако има такива.

За банкова сметка на коалиция може да се използва банковата сметка на една или повече от включените в състава й партии.

9. В срок до един месец след приключване на изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети представят в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените за участие в изборите пред Сметната палата банкови сметки.

10. Сметната палата извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

АА/ЗТ

 

Всички решения