Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-206/02.07.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-206
София, 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г. на ЦИК, т. 4, абзац 2, погрешно вместо "в купчинката по буква "б" от раздел "Недействителни бюлетини" на Методическите указания за работата на СИК е отпечатано "по буква "г"; вместо "т. 13, част І от протокола на СИК - Приложение № 51 от изборните книжа" и "т. 22, част ІІ от протокола на СИК - Приложение № 51 от изборните книжа" е отпечатано т. 15 и т. 24, поради което и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 15 и чл. 97, ал. 2, т. 3 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Допуска поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г., т. 4, абзац 2, както следва:

- вместо израза "в купчинката по буква "г" от раздел "Недействителни бюлетини" на Методическите указания за работата на СИК да се чете "по буква "б";

- вместо "т. 15, част І от протокола на СИК - Приложение № 51 от изборните книжа" и "т. 24, част ІІ от протокола на СИК - Приложение № 51 от изборните книжа" да се чете съответно "т. 13, част І от протокола на СИК - Приложение № 51 от изборните книжа" и "т. 22, част ІІ от протокола на СИК - Приложение № 51 от изборните книжа".

Копие от решението да се връчи на СИК на 4 юли 2009 г. при предаване на изборните книжа и материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/КП

Всички решения