Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-38/15.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-38
София, 15.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Ловеч № 11 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Валерия Трифонова Генова-

Маркова

2.

Зам.-председател:

Пенка Недялкова Карабова

3.

Секретар:

Ертан Хюсеин Хасан

4.

Членове:

Йорданка Владимирова Минчева

5.

 

Филип Игнатов Филипов

6.

 

Иванчо Христов Мишев

7.

 

Пламен Петков Еврев

8.

 

Кирил Митков Кайнакчиев

9.

 

Иван Петков Добрев

10.

 

Петя Иванова Иванова

11.

 

Боряна Василева Райкова

12.

 

Ивайло Каменов Каменов

13.

 

Теодор Антонов Арсов

14.

 

Гюлсюм Юсеинова Байрактарова

15.

 

Фатме Юсеинова Моллова

16.

 

Венцислав Николаев Нинов

17.

 

Иван Георгиев Цанков

18.

 

Ралица Милчева Ненова

19.

 

Цветана Димитрова Ковачева

20.

 

Десислав Стефанов Гецов

21.

 

Цаню Василев Цонев

22.

 

Стела Илиева Стоянова

23.

 

Младен Минков Близнаков

24.

 

Константин Василев Косев

25.

 

Стоянка Петкова Тихолова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Константин Михов Христов

2.

 

Веселина Симеонова Стоянова

3.

 

Стоянка Тодорова Маринова

4.

 

Виолета Андреева Кукуянова

5.

 

Елка Методиева Минчева-

Алексиева

6.

 

Инжиха Исметова Мехмедова

7.

 

Алие Мутова Хасанова

8.

 

Маргарита Ценкова Цвяткова

9.

 

Марийка Стоянова Ангелова

10.

 

Богдан Найденов Дочев

11.

 

Иван Милков Иванов

12.

 

Васил Георгиев Стефанов

13.

 

Поляна Иванова Вълчева

14.

 

Цеца Петрова Райнова

15.

 

Тошо Тодоров Тодоров

16.

 

Пламен Стоянов Петков

17.

 

Петър Стоянов Танев

18.

 

Тодор Христов Пеев

19.

 

Гергана Вълкова Недева

20.

 

Тошко Колев Колев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

РН/ЗТ

 

Всички решения