Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-48/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-48
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Шумен № 30 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

1.

Председател:

Генчо Ганчев Гатев

2.

Зам.-председател:

Димитър Стоянов Шарбанов

3.

Секретар:

Метин Хилмиев Джамбазов

4.

Членове:

Стефан Ангелов Данчов

5.

 

Нурай Февзиева Герджикова

6.

 

Анатоли Желязков Стоянов

7.

 

Петко Валентинов Димов

8.

 

Стефан Стефанов Баев

9.

 

Росица Димитрова Добрева

10.

 

Ивалина Добромирова Рускова

11.

 

Николай Иванов Колев

12.

 

Денис Сабахатин Моллов

13.

 

Дениз Айнур Джелял

14.

 

Айше Ахмед Самин

15.

 

Айнур Идрис Юмер

16.

 

Сашка Стоянова Борисова

17.

 

Огнян Димитров Спасов

18.

 

Борислав Митков Динев

19.

 

Златко Петров Механджиев

20.

 

Росица Андреева Русева

21.

 

Мариана Цондева Стойчева-

Цонева

22.

 

Христо Петков Чернаев

23.

 

Емилия Иванова Христова

24.

 

Артур Едуард Алтунян

25.

 

Тодорка Радева Георгиева

 

 

Резерви:

 

1.

 

Еркан Зия Чобан

2.

 

Севим Мехмедова Ахмедова

3.

 

Даниела Илиева Илиева

4.

 

Иванка Йорданова Стамова

5.

 

Милен Спасов Вълчев

6.

 

Стефан Георгиев Дюлгеров

7.

 

Христомир Миланов Николов

8.

 

Ася Николова Асенова

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

БТ/ЛТ

 

Всички решения