Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-171/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-171
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № 33 от 13 юни 2009 г. на РИК – Пловдив № 16

Постъпила е жалба от председателя на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" Тодор Александров Рашев, с вх. № 212 от 15 юни 2009 г. В посочената жалба се твърди, че с Решение № 33 от 13 юни 2009 г. на РИК - Пловдив № 16, е отказана регистрация на кандидатите от листата на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството". Същото е неоснователно и необосновано и се иска отмяната му от страна на Централната избирателна комисия.

В обжалваното решение на РИК - Пловдив № 16, е отказана регистрация на мажоритарния кандидат, предложен от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Жалбата е недопустима. В изложението на жалбоподателя се сочат доводи срещу отказ от регистрация на кандидатската листа на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" в 16. многомандатен избирателен район - Пловдив, който не е предмет на оспорваното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 212 от 15 юни 2009 г. от Тодор Александров Рашев , представляващ ПП "Национално движение за спасение на Отечеството", срещу Решение № 33 от 13 юни 2009 г. на РИК - Пловдив № 16 като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

АА/ЛТ

Мустафа Карадайъ

Всички решения