Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-4/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-4
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническите сътрудници, подпомагащи дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерския съвет и Народното събрание

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 17 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подписват извършени разходи до 2 000 лв., както и граждански договори с необходимите специалисти - технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИК, в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите, както и да подписват изходящата кореспонденция. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на комисията и характера и обема на възлаганата работа в съответствие с решение на ЦИК.

2. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат тристранно споразумение между Централната избирателна комисия, Министерския съвет и Народното събрание на Република България за материално-техническото осигуряване, финансирането и издръжката на дейността на ЦИК за целия й мандат в съответствие с решенията на ЦИК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

БТ/МБ

 

Всички решения