Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-159/15.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-159
София, 15.06.2009

ОТНОСНО: анулиране на регистрацията на политическа партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, извършена с Решение № НС-125 от 10 юни 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

С Решение № НС-125 от 10 юни 2009 г. ЦИК е регистрирала политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители и я е вписала в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за народни представители в изборите на 5 юли 2009 г.

След извършената от ГД "ГРАО" проверка на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от ЗИНП и Решение № НС-23 от 11 май 2009 г. на ЦИК относно проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати, е представен от ГД "ГРАО" към МРРБ протокол № 26 от 13.06.2009 г., от който се установи, че броят на коректните записи в представения списък е 14 199 - по-малко от изискващите се по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП - 15 000.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 50, ал. 8 във връзка с ал. 3, т. 6 и ал. 9 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

АНУЛИРА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", извършена с Решение № НС-125 от 10 юни 2009 г. на ЦИК, за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., както и издаденото удостоверение № 14 от 10 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

СД/ЛТ Мустафа Карадайъ

Всички решения