Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-7/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-7
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 2, 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

ИИ ОО АА ССС

където:

 

ИИ - номерът на избирателния район съгласно Указ № 113 от

28.04.2009 г. на Президента на Република България

(обн., ДВ, бр. 33 от 30.04.2009 г.);

ОО - номерът на общината в избирателния район

съгласно ЕКАТТЕ;

АА - номерът на административния район за градовете

София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за

всички други секции се изписват нули;

ССС - номерът на секцията в общината (за София, Пловдив

и Варна номерът на секцията в административния район).

 

2. Кметовете на общини образуват избирателните секции не по-късно от 10 май 2009 г. (55 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес.

 

3. Заповедта на кмета по т. 2 се обявява публично и на общодостъпно място в сградата на общината и може да се обжалва в 3-дневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася окончателно в тридневен срок.

4. Кметовете на общини изпращат на ГД "ГРАО" в МРРБ списък с адресите на избирателните секции не по-късно от 12 май 2009 г. (53 дни преди изборния ден) и уведомяват РИК след назначаването й.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

БТ/МБ

Всички решения