Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-56/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-56
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район София № 25 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Емил Петров Пазийски

2.

Зам.-председател:

Христомил Славчев Делчев

3.

Секретар:

Севинч Даудова Караоглан

4.

Членове:

Жана Бориславова Иванова

5.

 

Владимир Димитров Данев

6.

 

Ивайло Веселинов Василев

7.

 

Мария Димитрова Захариева

8.

 

Тодор Любенов Тодоров

9.

 

Николай Ангелов Стоянов

10.

 

Красимира Димитрова Георгиева-

Стаменова

11.

 

Мариана Цветанова Герова

12.

 

Мая Николаева Александрова

13.

 

Миглена Иванова Трифонова

14.

 

Мария Костадинова Захова

15.

 

Костадин Иванов Попов

16.

 

Христо Панайотов Петров

17.

 

Виолета Христова Спасова

18.

 

Антония Ангелова Свиленова

19.

 

Венета Иванова Коцева

20.

 

Румен Руменов Димитров

21.

 

Цветан Иванов Стойчев

22.

 

Дафинка Георгиева Нешева

23.

 

Цветанка Петкова Петкова

24.

 

Карлос Арналдо Контрера

25.

 

Юрка Добринова Юнгарева

 

 

Резерви:

 

1.

 

Росица Борисова Матева

2.

 

Кристина Аркадиева Сандалова

3.

 

Калин Петров Раймундов

4.

 

Румен Георгиев Урумов

5.

 

Иван Людмилов Симеонов

6.

 

Стефан Цветков Ангелов

7.

 

Васил Василев Грозданов

8.

 

Стамен Кръстев Стойчев

9.

 

Цветелина Аврамова Петкова

10.

 

Наталия Александрова Гьонева

11.

 

Петя Савова Вълова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

 

Всички решения