Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-54/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-54
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район София № 23 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Никола Йорданов Леков

2.

Зам.-председател:

Валентин Цветанов Ангелов

3.

Секретар:

Лилия Евтимова Стратиева

4.

Членове:

Мария Андреева Тодорова

5.

 

Диана Нинова Начева

6.

 

Борислав Николаев Попчев

7.

 

Таня Андонова Дишлиева

8.

 

Милка Христова Христова

9.

 

Стратийка Пенева Игнатова

10.

 

Дарина Маркова Пачева

11.

 

Живка Василева Котева

12.

 

Самуил Младенов Младенов

13.

 

Ширин Сабри Исмаил

14.

 

Фатима Салихова Макьова

15.

 

Айше Шерифова Мускова

16.

 

Анна Росенова Попова

17.

 

Ивайло Симеонов Симеонов

18.

 

Николай Генов Пирянков

19.

 

Васил Василев Лечев

20.

 

Диана Янева Георгиева

21.

 

Кирил Трендафилов Шакрачки

22.

 

Силвия Железчова Нинова

23.

 

Любомир Петров Георгиев

24.

 

Мария Георгиева Харбова

25.

 

Лилянда Тодорова Еленкова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Стефан Борисов Шлосер

2.

 

Огнян Цветков Иванов

3.

 

Красимир Георгиев Каракушев

4.

 

Румен Георгиев Урумов

5.

 

Иван Людмилов Симеонов

6.

 

Калин Петров Раймундов

7.

 

Стефан Цветков Ангелов

8.

 

Борис Ивайлов Борисов

9.

 

Любомир Борисов Илиев

10.

 

Стамен Кръстев Стойчев

11.

 

Живко Динев Дервенов

12.

 

Наталия Александрова Гьонева

13.

 

Петя Савова Вълова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/МБ

 

Всички решения