Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-193/26.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-193
София, 26.06.2009

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 362 от 26 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 14 представители на основни политически партии в Република Ирак и съпровождащи ги представители на Националния демократически институт на САЩ за изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 10 от ЗИНП във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г. следните лица:

- Салахадин Бабакер Хамад (Ирак);

- Сулайман Мустафа Хасан Кхедер (Ирак);

- Хасан Абдулсамад Хасан (Ирак);

- Мухсен Садкхан Султан (Ирак);

- Махер Абдулах Елса (Ирак);

- Бахаалдин Абдулкадир (Ирак);

- Феза Кадхим Мохамед (Ирак);

- Алла Хасан Шаки (Ирак);

- Ахмед Абдулах Джудах (Ирак);

- Кхалид Наим Абдулах (Ирак);

- Франческа Бинда (Канада);

- Андреа Кноулис (Великобритания);

- Аштее Даруеш (Ирак);

- Юсуф Ахмед Адо (Ирак).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЛТ

 

Всички решения