Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-164/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-164
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: отпечатването на избирателните списъци за гласуване

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 2 и 3, чл. 36а, ал. 1 и чл. 41, ал. 8, т. 2 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП изпращат на ГД "ГРАО" при МРРБ извършените до 24 юни 2009 г. корекции в избирателните списъци за автоматизирано отпечатване.

2. Избирателните списъци за гласуване се отпечатват централизирано от ГД "ГРАО" при МРРБ и се предават на областните управители до 3 юли 2009 г .

3. Заедно с избирателните списъци за гласуване ГД "ГРАО" предоставя на органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП и "Списък за общината на заличените лица от избирателните списъци на област, община, район, населено място", съдържащ:

- поставените под пълно и ограничено запрещение;

- изтърпяващите наказание лишаване от свобода (чл. 28, ал. 3 от ЗИНП);

- пожелалите да гласуват в чужбина по данни на МВнР (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП);

- подалите искания за гласуване по настоящ адрес (НА) (чл. 36а, ал. 1 от ЗИНП);

- получилите удостоверения за гласуване на друго място (чл. 36, ал. 3 от ЗИНП);

- лицата, които са заминали за чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден по данни на МВР (чл. 28, ал. 2 на ЗИНП).

В списъците се съдържа номер по ред, име на избирателя, адрес и причината за заличаване и те не се предоставят на СИК.

4. Заедно с избирателните списъци за гласуване ГД "ГРАО" при МРРБ отпечатва и предава "Списък на заличените лица в избирателния списък, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден".

В списъка са включени следните категории лица:

- поставените под пълно и ограничено запрещение;

- изтърпяващите наказание лишаване от свобода (чл. 28, ал. 3 от ЗИНП);

- пожелалите да гласуват в чужбина по данни на МВнР (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП);

- подалите искания за гласуване по настоящ адрес (НА) (чл. 36а, ал. 1 от ЗИНП);

- получилите удостоверения за гласуване на друго място (чл. 36, ал. 3 от ЗИНП);

- лицата, които са заминали за чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден по данни на МВР (чл. 28, ал. 2 от ЗИНП).

Списъкът се отпечатва по секции, съдържа номер по ред, име на избирателя и адрес и е предназначен за СИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/МБ

Всички решения