Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-176/17.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-176
София, 17.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Кюстендил № 10

Постъпило е предложение вх. № 242 от 17 юни 2009 г. от областния ръководител на ПП "ГЕРБ" - Кюстендил за замяна на члена на РИК - Кюстендил № 10, Вася Пантелеева Пешева с Красимир Любомиров Петров от резервния състав.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Кюстендил № 10, Вася Пантелеева Пешева, и анулира удостоверение № 23 от 16 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Кюстендил № 10, Красимир Любомиров Петров, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кюстендил № 10.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СС/МБ

Всички решения