Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-93/01.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-93
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част ІІ

На основание чл. 23, ал. 1, т. 15 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема Методически указания за районните избирателни комисии - част ІІ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/МБ

Всички решения