Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-192/25.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-192
София, 25.06.2009

ОТНОСНО: изменение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г.

С оглед технологичната възможност за сгъване на бюлетината при отпечатването й (на 4 части) по ширината на бюлетината се налага промяна в Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г., като в Раздел ІІІ "Организация на гласуването в изборния ден", частта "Гласуване", т. 11, в четвъртото тире да отпадне израза "по дължината им".

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗВЪРШВА изменение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г., в Раздел ІІІ "Организация на гласуването в изборния ден", частта "Гласуване", т. 11, в четвъртото тире да отпадне текстът "по дължината им".

Решението да се предостави на СИК заедно с останалите изборни книжа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/МБ

 

Всички решения