Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-39/15.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-39
София, 15.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Велико Търново № 4 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Николай Илчев Илиев

2.

Зам.-председател:

Жени Нисторова Сапунджиева

3.

Секретар:

Шенгюл Хасан Сармахмудова

4.

Членове:

Александър Георгиев Пенчев

5.

 

Аксения Димитрова Каракалева-

Тодорова

6.

 

Иван Ангелов Рашков

7.

 

Искра Кънчева Бояджиева

8.

 

Йордан Георгиев Петров

9.

 

Петко Иванов Прокопов

10.

 

Светлин Димитров Спасов

11.

 

Стефка Стефанова Манова

12.

 

Кремена Веселинова Ванкова

13.

 

Росина Кинова Стефанова

14.

 

Ралица Валериева Маркова

15.

 

Байрам Юзкан Байрам

16.

 

Вилдан Хасанова Уручева

17.

 

Арзие Себайдинова

Пастърмаджиева

18.

 

Неджмие Асанова Николова

19.

 

Тихомир Цвятков Тодоров

20.

 

Кирил Георгиев Станчев

21.

 

Милен Христов Павлов

22.

 

Галина Димитрова Косева

23.

 

Ивета Стоянова Кабакчиева

24.

 

Даниела Страхилова Лаловска

25.

 

Росен Върбанов Иванов

 

 

Резерви:

 

1.

 

Михаил Йорданов Стойчев

2.

 

Румяна Тодорова Денчева

3.

 

Василена Нешева Раленекова

4.

 

Галя Димитрова Даракчийска

5.

 

Валентин Димитров Василев

6.

 

Зорница Добрева Стефанова

7.

 

Валентина Маринова Дянкова

8.

 

Ани Найденова Павлова

9.

 

Елина Людмилова Александрова-

Димитрова

10.

 

Мими Павлова Филинова

11.

 

Ивелина Стефанова Тумбева

12.

 

Ася Ончева Тодорова

13.

 

Иво Ангелов Генчев

14.

 

Минчо Димитров Райков

15.

 

Борис Вангелов Борисов

16.

 

Йорданка Николова Димкова

17.

 

Малина Иванова Николова-Янчева

18.

 

Александър Стойнов Чокойски

19.

 

Петко Хараламбиев Казанджиев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

 

Всички решения