Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-91/30.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-91
София, 30.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

В изпълнение на решение № 7062 от 30 май 2009 г. по адм.д. № 7343/2009 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 49а, чл. 50, ал. 4 и ал. 6 и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", образувана от ПП "Съюз на демократичните сили", ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия" и ПП "Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите за народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за издигане на народни представители в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

СД/ДТ

Всички решения