Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-111/09.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-111
София, 09.06.2009

ОТНОСНО: обезпечаване нормалната работа на районните избирателни комисии

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Министерският съвет, областните администрации и общинските администрации осигуряват организационно-техническата подготовка на изборите и дейността на избирателните комисии. За гарантиране на трайни и непрекъснати телефонни връзки между районните избирателни комисии и ЦИК, както и за своевременно получаване на решенията й Централната избирателна комисия за избиране на народни представители (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

1. На всички районни избирателни комисии от областните администрации да им бъде осигурен постоянен достъп до Интернет, чрез който те да се снабдяват с решенията на ЦИК.

2.На всички районни избирателни комисии да бъдат закупени от областните администрации по 3 бр. SIM-карти, всяка от тях на стойност от 200,00 лв., еднократно за периода на тяхната работа (до предаването в областните администрации на изборните книжа и материали за архивиране).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СД/ЗТ

Всички решения