Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-198/29.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-198
София, 29.06.2009

ОТНОСНО: допълване на Решение № 188 от 25 юни 2009 г. за единната номерация на избирателните секции в чужбина

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 188 от 25 юни 2009 г., като утвърждава единна номерация на избирателните секции в чужбина за произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., както следва:

 

Държава

СИК - 2009

Секция №

Испания - 14

СИК Алкала де Енарес

321400263

САЩ - 39

СИК Дес Плейнс

323900264

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

МК/КП

 

 

Всички решения