Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-121/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-121
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Ловеч

Постъпило е предложение вх. № 156 от 10 юни 2009 г. от упълномощен представител на Съюза на демократичните сили - Ловеч, с което се предлага членът на РИК - Ловеч, Цветана Димитрова Ковачева да бъде заменена, поради подадена молба за освобождаването й. На нейно място се предлага да бъде назначен за член на РИК - Ловеч, Венцислав Маринов Христов, ЕГН ....

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Ловеч, Цветана Димитрова Ковачева, и анулира удостоверение № 19 от 15 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Ловеч, Венцислав Маринов Христов, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Ловеч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ИИ/МБ

Всички решения