Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-74/25.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-74
София, 25.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-35 от 14 май 2009 г. на ЦИК

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и молба вх. № 70 от 25 май 2009 г. от упълномощен представител на ПП "НДСВ" - Добрич, за допусната очевидна фактическа грешка при изписване на единния граждански номер на члена на РИК - Добрич, Марине Руменова Галева Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-35 от 14 май 2009 г., като ЕГН на члена на РИК - Добрич, Марине Руменова Галева вместо ЕГН **********, да се чете ЕГН **********, анулира удостоверение № 14 от 14 май 2009 г. и издава ново удостоверение с поправеното ЕГН.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Добрич.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

 

Всички решения