Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-201/30.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-201
София, 30.06.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за народни представители

Постъпили са девет заявления с вх. № 416 от 30.06.2009 г. за регистрация на застъпници на кандидати за народни представители в изборите на 5 юли 2009 г. от кандидата за народен представител от листата на политическа партия "ГЕРБ" Цветан Генчев Цветанов.

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, както и СИК в чужбина, за които са предложени.

Спазени са изискванията на чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗИНП и Решение № НС-14 от 10 май 2009 г. на ЦИК.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 51, чл. 53, чл. 55, ал. 1, чл. 83, чл. 84, чл. 93, чл. 95, ал. 7 и чл. 104, ал. 8 от ЗИНП, Решение № НС-14 от 10 май 2009 г. на ЦИК и Методическите указания за СИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", две лица за СИК в Париж, Франция, по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", едно лице за СИК в Лос Анджелис, САЩ, по приложен към заявлението списък - приложение № 2 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", три лица за СИК в Москва, Русия, по приложен към заявлението списък - приложение № 3 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", едно лице за СИК в Скопие, Република Македония, по приложен към заявлението списък - приложение № 4 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", едно лице за СИК в Чикаго, САЩ, по приложен към заявлението списък - приложение № 5 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", едно лице за СИК в Вашингтон, САЩ, по приложен към заявлението списък - приложение № 6 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", едно лице за СИК в Тирана, Албания, по приложен към заявлението списък - приложение № 7 от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", четири лица за СИК № 1 и № 2 в Мюнхен, ФР Германия, по приложен към заявлението списък - приложение № 8 от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов, включен в листата на ПП "ГЕРБ", едно лице за СИК в Димитровград, Сърбия, по приложен към заявлението списък - приложение № 9 от това решение.

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕМ/КП

 

Всички решения