Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-146/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-146
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – София № 23

Постъпило е предложение вх. № 171 от 12 юни 2009 г. от Областния управител на област София, с което се предлага членът на РИК - София № 23, Милка Христова Христова да бъде заменена, поради невъзможност да изпълнява задълженията си в комисията. На нейно място се предлага да бъде назначен Стефан Борисов Шлосер от резервния състав.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 23, Милка Христова Христова и анулира удостоверение № 8 от 16 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 23, Стефан Борисов Шлосер, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 23.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

РС/ЛТ

Всички решения