Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-194/26.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-194
София, 26.06.2009

ОТНОСНО: разрешаване на Сдружение “ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” (ГИСДИ) да извърши социологически проучвания от типа “Exit Poll” в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 368 от 26 юни 2009 г. от главния секретар на управителния съвет на Сдружение "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" (ГИСДИ) Таня Цанева за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания от типа "Exit Poll" в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние от 2.06.2009 г. по ф.д. № 3113/1990 г. на СГС, 2 състав; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; представяне на социологическата агенция.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители и Решение № НС-19 от 10 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на Сдружение "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" (ГИСДИ) да провежда социологически проучвания от типа "Exit Poll" в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г .

До 30 юни 2009 г. Сдружение "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" (ГИСДИ) да представи в ЦИК списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 3 юли 2009 г. Сдружение "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" (ГИСДИ) да представи в РИК заверен от ЦИК списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СПД/ЛТ

 

Всички решения