Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-153/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-153
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Кърджали № 9

Постъпило е предложение вх. № 185 от 12 юни 2009 г. от Областния управител на област Кърджали и предложение от упълномощен представител на ПП "АТАКА"за замяна на члена на РИК - Кърджали № 9, Емил Иванов Айвазов с Митрьо Борисов Митрев от резервния състав.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Кърджали № 9, Емил Иванов Айвазов и анулира удостоверение № 22 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Кърджали № 9, Митрьо Борисов Митрев, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кърджали № 9.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

РС/ЛТ

Всички решения