Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-84/29.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-84
София, 29.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Габрово

Постъпило е предложение вх. № 86 от 29 май 2009 г. от председателя на общинското ръководство на ПП "Ред, законност и справедливост" - Габрово, с което се предлага членът на РИК - Габрово Илиян Добрев Обретенов да бъде заменен, поради невъзможност да изпълнява задълженията си в комисията. На негово място се предлага да бъде назначен члена от резервния списък Ненчо Петков Стефанов.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Габрово, Илиян Добрев Обретенов и анулира удостоверение № 25 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Габрово, Ненчо Петков Стефанов и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Габрово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

ИИ/ЗТ

 

Всички решения