Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-126/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-126
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “ЗА РОДИНАТА: “Демократична гражданска инициатива” – “Новите лидери” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии "ЗА РОДИНАТА: "Демократична гражданска инициатива" - "Новите лидери", подписано от Никола Георгиев Александров и Сашко Атанасов Николов, заведено под № 19 на 10 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: политическо споразумение от 6 юни 2009 г., подписано от представляващия партия "Демократична гражданска инициатива" Стефан Димитров Пеев и представляващия партия "Новите лидери" Иванка Илиева Митева-Ангелова за образуване на коалицията за участие с общи листи и общо подкрепени мажоритарни кандидати в изборите за XLI Народно събрание, насрочени на 5 юли 2009 г.; образец от подписа на Сашко Атанасов Николов, образец от подписа на Никола Георгиев Александров - двамата представляващи коалицията, заедно или поотделно, банков документ от 10 юни 2009 г. на БНБ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по чл. 49а, ал. 2, т. 2 от ЗИНП и документи за съставляващите я партии, както следва:

- за партия "Демократична гражданска инициатива" - заверен от съда препис на решение от 2 март 2001 г. по ф.д. № 15199/2000 г. на Софийския градски съд, заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 25 от 16 март 2001 г., удостоверение за актуално правно състояние от 5 юни 2009 г. по ф.д. № 15199/2000 г. на СГС, ФО, 8 състав, удостоверение № 48-00-061 от 16 април 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на Стефан Димитров Пеев - представляващ партия "Демократична гражданска инициатива", образец от печата на партия "Демократична гражданска инициатива";

- за партия "Новите лидери" - оригинал на решение от 30 август 2007 г. по ф.д. № 12836/2007 г. на СГС, ФО, удостоверение изх. № 3505 от 9 юни 2009 г. на главния редактор на "Държавен вестник", че решението за регистриране на партията ще бъде обнародвано в "Държавен вестник", бр. 44, който ще излезе на 12 юни 2009 г., удостоверение за актуално правно състояние от 5 юни 2009 г. по ф.д. № 12836/2007 г. на СГС, ФО, 5 състав, удостоверение № 48-00-212 от 9 юни 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия "Новите лидери" Иванка Илиева Митева-Ангелова, образец от печата на партия "Новите лидери";

Към заявлението е приложен и списък със заявени 29 365 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 4, чл. 49а и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на коалиция от партии "За Родината - ДГИ-НЛ", образувана от партия "Демократична гражданска инициатива" и партия "Новите лидери" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "ЗА РОДИНАТА: "Демократична гражданска инициатива" - "Новите лидери", образувана от партия "Демократична гражданска инициатива", партия "Новите лидери" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

Всички решения