Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-49/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-49
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Кюстендил № 10 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Емил Йорданов Атанасов

2.

Зам.-председател:

Мая Йорданова Шишкова

3.

Секретар:

Теменужка Георгиева Михайлова

4.

Членове:

Симеонка Асенова Манова

5.

 

Вера Цекова Соколова

6.

 

Константин Димов Дингозов

7.

 

Донка Райчева Янкова

8.

 

Йорданка Стоянова Божкова

9.

 

Кирил Йорданов Станчев

10.

 

Милена Емилова Ангелова

11.

 

Марина Димитрова Цекова

12.

 

Мая Първанова Арсова

13.

 

Милена Цекова Стоянова

14.

 

Мария Йорданова Йорданова

15.

 

Красимир Славчов Горов

16.

 

Мюлтелиме Алиева Асенова

17.

 

Петър Димов Дингозов

18.

 

Роза Василева Атанасова

19.

 

Таня Каменова Атанасова

20.

 

Стоян Кирилов Стоянов

21.

 

Теменужка Димитрова Стоянова

22.

 

Венцислав Атанасов Петров

23.

 

Вася Панталеева Пешева

24.

 

Георги Костадинов Илиевски

25.

 

Анета Николова Дончева

 

 

Резерви:

 

1.

 

Мария Димитрова Пилева

2.

 

Росен Раденков Димитров

3.

 

Георги Василев Лапев

4.

 

Диана Николова Иванова

5.

 

Ефриян Йорданов Кришков

6.

 

Асен Николов Тонев

7.

 

Галина Димитрова Даскалова

8.

 

Гроздан Асенов Грозданов

9.

 

Тодорка Петкова Илиева-

Скрипкина

10.

 

Албена Василева Митова

11.

 

Биляна Иванова Дангова

12.

 

Красимир Любомиров Петров

13.

 

Венцислав Станойков Райков

14.

 

Мария Иванова Велкова-

Божилова

15.

 

Теменуга Григорова Христова

16.

 

Ивайло Иванов Андонов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МР/МБ

 

Всички решения