Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-6/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-6
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: реквизити на печатите на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и на секционните избирателни комисии

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 16 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът на Централната избирателна комисия е кръгъл с надпис във външния пръстен "Република България" и надпис във вътрешния кръг "ЦИК избори 2009".

2. Печатът на районните избирателни комисия е кръгъл с надпис във външния пръстен "Избори за НС 2009" и надписи във вътрешния кръг "РИК ХY" и наименование на града.

XY е изписаният с арабски цифри номер на избирателния район на комисията, според Указ № 113 от 28 април 2009 г. на Президента на Република България за райониране на територията на Република България.

3. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен и съдържа следните реквизити: ИНС 2009, ИР ХY, уникален петцифрен номер АВСDE, съгласно образеца

 

ИНС 2009

ИР 21

1 2 3 4 5

 

XY е изписаният с арабски цифри номер на избирателния район на комисията, според Указ № 113 от 28 април 2009 г. на Президента на Република България за райониране на територията на Република България.

4. Броят на печатите за секционните избирателни комисии в избирателния район е с 10 % по-голям от броя на секциите в района.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

БТ/МБ

 

Всички решения