Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-175/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-175
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Кърджали № 9

Постъпило е предложение вх. № 209 от 15 юни 2009 г. от заместник-областния управител на област Кърджали и предложение от упълномощен представител на Коалиция за България за замяна на члена на РИК - Кърджали № 9, Мариана Ангелова Ангелова със Зоя Игнатова Игнатова от резервния състав.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Кърджали № 9, Мариана Ангелова Ангелова, и анулира удостоверение № 11 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Кърджали № 9, Зоя Игнатова Игнатова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кърджали № 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/МБ

Всички решения