Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-152/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-152
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Варна № 3

Постъпило е предложение вх. № 154 от 10 юни 2009 г. от областен и общински ръководител на ПП ГЕРБ - Варна, и молба от Стилиян Цветанов Косев да бъде освободен като член на РИК - Варна, за замяна на член на РИК - Варна, Стилиян Цветанов Косев с Николай Георгиев Няголов от резервния състав.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Варна № 3, Стилиян Цветанов Косеви анулира удостоверение № 24 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна № 3, Николай Георгиев Няголов, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Варна № 3.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЛТ

Всички решения