Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-161/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-161
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: проверка на кандидатите за народни представители

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, чл. 44, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверката на регистрираните кандидатски листи и мажоритарни кандидати, която да установи за всеки кандидат следните обстоятелства:

- съвпадение на трите имена и ЕГН;

- поставен ли е под запрещение;

- изтърпява ли наказание лишаване от свобода;

- регистриран ли е в повече от една кандидатска листа на различни партии и коалиции;

- регистриран ли е в повече от две кандидатски листи на една и съща партия или коалиция;

- регистриран ли е като мажоритарен кандидат в повече от един едномандатен избирателен район;

- регистриран ли е като мажоритарен кандидат и в кандидатска листа на друга партия или коалиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

Всички решения