Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-202/01.07.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-202
София, 01.07.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпник

Постъпило е заявление от кандидата за народен представител от листата на ПП "ГЕРБ" Цветан Генчев Цветанов, с което той заявява желанието си да бъде регистриран един застъпник, който да представлява и защитава неговите интереси в гр. Прага, Чешка република, пред държавните органи, обществените организации и СИК на 5 юли 2009 г.

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Елина Спасова Чанева, ЕГН ********като застъпник на кандидата за народен представител Цветан Генчев Цветанов от листата на ПП "ГЕРБ", който да го представлява и защитава неговите интереси в гр. Прага, Чешка република, пред държавните органи, обществените организации и СИК на 5 юли 2009 г.

На застъпника да се издаде удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

КН/ЗТ

Всички решения