Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-45/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-45
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Пловдивски № 17 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Димитър Борисов Маринчешки

2.

Зам.-председател:

Илия Георгиев Иванов

3.

Секретар:

Айтен Сали Салим

4.

Членове:

Ганчо Кръстев Толев

5.

 

Ивайло Георгиев Арнаудов

6.

 

Тихомир Пенов Бойновски

7.

 

Мартин Сашев Алексиев

8.

 

Светозар Колев Славчев

9.

 

Иван Милков Кърчев

10.

 

Стоян Христов Тинков

11.

 

Емко Георгиев Найденов

12.

 

Сафет Салимехмед Халибрям

13.

 

Семиха Юсеин Яшар

14.

 

Юсеин Хасан Карадон

15.

 

Зехра Иляз Бекирефенди

16.

 

Теодора Събева Филипова

17.

 

Христо Йорданов Паунов

18.

`

Иво Александров Калчев

19.

 

Атанас Георгиев Атанасов

20.

 

Христо Величков Дерузов

21.

 

Панайот Димитров Петров

22.

 

Иван Пенчев Тосев

23.

 

Константин Атанасов Костадинов

24.

 

Райна Лалова Дончева

25.

 

Валентина Радкова Хаджиева

 

 

Резерви:

 

1.

 

Диана Александрова Пешева

2.

 

Васко Тодоров Герзилов

3.

 

Лейла Адилова Хаджимакакова

4.

 

Зелиха Хайрулова Камберова

5.

 

Иванка Атанасова Димитрова

6.

 

Даниела Ангелова Керкенекова

7.

 

Валентин Александров Ройнов

8.

 

Георги Андреев Маринов

9.

 

Румен Иванов Иванов

10.

 

Милка Василева Ватева

11.

 

Нели Генова Делгянска

12.

 

Катерина Емилова Недялкова-

Гърова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РН/ЗТ

 

Всички решения