Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-113/09.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-113
София, 09.06.2009

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Република Афганистан

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 37, чл. 41, ал.1 и 8, чл. 85, ал. 3, чл.106, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на ЦИК и писмо вх. № 126 от 5 юни 2009 г. на министъра на отбраната на Република България, Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Избирателните секции за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Република Афганистан се разполагат на територията на военните бази в гр. Кабул и гр. Кандахар и се образуват до 15 юни 2009 г. от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Афганистан.

2. Избирателните секции по т. 1 от настоящото решение се образуват, както следва:

- в гр. Кабул - независимо от броя избиратели (чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП);

- в гр. Кандахар - при наличието на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление (Приложение № 10 от изборните книжа). Заявленията се подават лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс, чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България в Република Афганистан не по-късно от 14 юни 2009 г. (20 дни преди изборния ден).

3. Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Афганистан изпраща в срок да 15 юни 2009 г. включително информация до МВнР, съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на избирателите, заявили, че ще гласуват.

4. Членовете на секционните избирателни комисии се назначават от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Афганистан най-късно до 4 юли 2009 г.

5. Министерството на държавната администрация и административната реформа снабдява СИК с необходимите изборни книжа, бюлетини и материали преди отпътуването на комисиите.

6. Избирателите и членовете на СИК гласуват на територията на военните бази с валиден документ за самоличност.

7. Резултатите от гласуването се изпращат в ЦИК по електронен път по защитената връзка на Министерството на отбраната с военния контингент.

9. Транспортът на членовете на комисиите и на изборните книжа и материали до и от военните бази, пребиваването на СИК на територията на военните бази, както и застраховките на членовете на СИК се осигуряват от Министерството на отбраната.

10. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в Република Афганистан се изплащат от Министерството на външните работи.

11.Организацията и разходите, свързани с участието на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, наблюдатели от страната и чужбина и представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети са за сметка на предложилите ги.

12. Копие от решението да се изпрати на Министерството на отбраната и на Министерството на външните работи.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

КН/ЗТ

Всички решения