Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-158/15.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-158
София, 15.06.2009

ОТНОСНО: Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 205 от 15 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 17 експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насроче

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г., представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както следва:

- г-н Колин Мънро (Великобританяи) - ръководител на мисията;

- г-жа Лолита Сигане (Латвия)

- г-жа Франсин Бари (Канада)

- г-н Рон Лофер (Канада)

- г-н Растислав Кузел (Словакия)

- г-н Горан Петров (Хърватия)

- г-н Кшиштоф Марцин Вишньовиецки (Полша)

- г-н Пшемислав Пьотр Васик (Полша)

- г-жа Лузине Бадалян (Армения)

- г-н Самаджон Мухамедов (Узбекистан)

- г-н Александър Шлик (Беларус)

- г-жа Анна Кебадзе (Грузия)

- г-н Владимир Мисев (Македония)

- г-н Драган Желич (Хърватия)

- г-н Хайнц-Дитер Духшерер (Германия)

- г-н Ханне Банг (Дания)

- г-жа Инеса Чьорний (Молдова)

На наблюдателите да се издадат удостоверения.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

Всички решения