Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-188/25.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-188
София, 25.06.2009

ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции в чужбина

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА единната номерация на избирателните секции в чужбина за произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

Приложение

МК/ЛТ

 

Всички решения