Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-58/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-58
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Хасково № 29 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Димитър Велев Димитров

2.

Зам.-председател:

Веселина Тенчева Иванова

3.

Секретар:

Али Мустафа Зинал

4.

Членове:

Веселин Митев Тодоров

5.

 

Лиляна Димитрова Сарова

6.

 

Атанас Зафиров Янчев

7.

 

Митко Делчев Христозов

8.

 

Ясен Динков Атанасов

9.

 

Веско Цветанов Георгиев

10.

 

Славея Георгиева Костадинова

11.

 

Станка Йорданова Костадинова

12.

 

Екатерина Златкова Бозова

13.

 

Виктор Ангелов Пейчев

14.

 

Али Реджеб Байрамали

15.

 

Алден Меджнун Ибрахим

16.

 

Грозданка Атанасова Христова-

Стоянова

17.

 

Недялка Димитрова Кънева

18.

 

Димитър Атанасов Цветков

19.

 

Лидия Нешева Стоянова

20.

 

Недялка Генчева Маркова

21.

 

Виолета Делчева Гочева

22.

 

Катя Славова Иванова

23.

 

Боряна Радкова Делчева

24.

 

Таня Трендафилова Захариева

25.

 

Ирена Георгиева Узунова

 

Резерви:

 

1.

 

Атина Васили Кацару-Ксантопулу

2.

 

Валентин Рафаилов Вълков

3.

 

Красимира Захариева Сербезова

4.

 

Сашо Вълков Спасов

5.

 

Шукрие Рухи Янева

6.

 

Хатидже Керим Али

7.

 

Ани Младенова Хаджиева

8.

 

Станислав Йорданов Йорданов

9.

 

Ирена Григорова Велева

10.

 

Даниела Христова Тинкова

11.

 

Недялко Атанасов Вапцаров

11.

 

Тенчо Владимиров Бояджиев

12.

 

Ина Димитрова Мартинова

13.

 

Костадин Ангелов Ангелов

14.

 

Добри Василев Беливанов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

СПД/ЛТ

 

Всички решения