Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-62/19.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-62
София, 19.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Силистра № 20 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Димитър Генов Петров

2.

Зам.-председател:

Гинка Петрова Колева

3.

Секретар:

Едат Нехат Мехмед

4.

Членове:

Митко Стоянов Костадинов

5.

 

Георги Петров Боев

6.

 

Атанаска Янчева Атанасова

7.

 

Елка Русева Петрова

8.

 

Галина Русева Павлова

9.

 

Теменужка Богданова Бухчева

10.

 

Румяна Георгиева Петрушева

11.

 

Десислава Костова Костова

12.

 

Ирена Маринова Маринова

13.

 

Невянка Маринова Иванова

14.

 

Иванка Господинова Ташева

15.

 

Гюнер Изет Айналъ

16.

 

Айлин Юсуфова Адемова

17.

 

Гюлбер Сейфи Тахир

18.

 

Ширин Ружди Арифова

19.

 

Марин Василев Вълчев

20.

 

Константина Славянова Николова

21.

 

Ренета Петрова Топалова

22.

 

Драганка Василева Георгиева

23.

 

Злати Милчев Златев

24.

 

Милена Христова Бачкова

25.

 

Невяна Георгиева Тодорова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Галина Ченева Раева

2.

 

Нина Калинова Димитрова

3.

 

Димитър Атанасов Димитров

4.

 

Лидия Киркор Димитрова

5.

 

Живка Иванова Илиева

6.

 

Илка Маринова Караколева

7.

 

Йовко Маринов Добрев

8.

 

Стефка Руменова Георгиева

9.

 

Калоян Валентинов Петков

10.

 

Генка Стефанова Георгиева

11.

 

Емилиянка Тодорова Маринова

12.

 

Кремена Маринова Токушева

13.

 

Живка Вартан Маркова

14.

 

Левент Фикрет Али

15.

 

Нурай Неждет Исмаилова

16.

 

Бирол Ерол Мехмед

17.

 

Севал Исмаил Мустанова

18.

 

Тунджер Мюмюн Реджеб

19.

 

Любка Великова Иванова

20.

 

Станко Наков Иванов

21.

 

Петя Венциславова Петрова

22.

 

Венета Цветкова Константинова

23.

 

Росен Тодоров Чолаков

24.

 

Веселина Филева Филева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РЕ/ЗТ

 

Всички решения