Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-186/24.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-186
София, 24.06.2009

ОТНОСНО: промени в РИК – Габрово № 7

 

Постъпило е писмо вх. № 306 от 24 юни 2009 г. от областния управител на област Габрово, заявление от Георги Цвятков Терзийски - председател на Общинската организация на партия "Ред, законност и справедливост", заявление от Ненчо Петков Стефанов да бъде освободен от РИК - Габрово, поради невъзможност да изпълнява задълженията си и заявление от Радостина Косева Косева-Михова да бъде освободена като резервен член от РИК - Габрово, тъй като е издигната за кандидат за народен представител.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Габрово № 7, Ненчо Петков Стефанов, и анулира удостоверение № 26 от 29 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Габрово № 7, Жоривеселин Николов Михов, ЕГН............., и издава ново удостоверение.

3. ОСВОБОЖДАВА като резервен член на РИК - Габрово № 7, Радостина Косева Косева-Михова.

4. ВКЛЮЧВА в състава на резервните членове на РИК - Габрово № 7, Цонка Вълкова Кънева, ЕГН ..............

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Габрово № 7.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

 

Всички решения