Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-36/14.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-36
София, 14.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Кърджали № 9 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Величка Димитрова Георгиева

2.

Зам.-председател:

Елена Иванова Димитрова

3.

Секретар:

Мухидин Изет Шабан

4.

Членове:

Иван Пламенов Робов

5.

 

Радка Атанасова Попова

6.

 

Венелина Петкова Чорбаджийска

7.

 

Камелия Христова Колчева

8.

 

Кера Лазарова Палахутева

9.

 

Росица Трендафилова Момчилова

10.

 

Дениз Реджебов Насуфов

11.

 

Марияна Ангелова Ангелова

12.

 

Джейлян Ръфкиев Муталибов

13.

 

Гьокчен Фетхи Емин

14.

 

Детелина Пламенова Попова

15.

 

Мехмед Сюлейман Сали

16.

 

Калина Николова Ирикева

17.

 

Веселина Михайлова Попратилова

18.

 

Цветанка Славова Границка

19.

 

Стойчо Вълков Пашалиев

20.

 

Добрин Димитров Марчев

21.

 

Здравка Тодорова Михайлова

22.

 

Емил Иванов Айвазов

23.

 

Бояна Манева Батурова

24.

 

Ивайло Добрев Щерев

25.

 

Златко Милков Колачев

 

 

Резерви:

 

1.

 

Зоя Игнатова Игнатова

2.

 

Расим Юсеин Джелепли

3.

 

Фетхи Нури Шевкед

4.

 

Байрям Ахмед Байрям

5.

 

Ангел Янев Сталев

6.

 

Петко Танев Танев

7.

 

Митрю Борисов Митрев

8.

 

Румен Димитров Семерджиев

9.

 

Георги Анастасов Сираков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

МК/ЛТ

 

Всички решения