Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-61/18.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-61
София, 18.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Враца № 6 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Владимир Петров Симеонов

2.

Зам.-председател:

Петър Митков Танаицов

3.

Секретар:

Маргарит Марков Маждраков

4.

Членове:

Георги Митков Михалчев

5.

 

Мария Петрова Генова

6.

 

Албена Георгиева Топашка

7.

 

Петър Василев Войков

8.

 

Малинка Георгиева Михайлова

9.

 

Даринка Борисова Александрова

10.

 

Симеон Йорданов Кръстев

11.

 

Лидия Иванова Петрова

12.

 

Борислав Богомилов Кунов

13.

 

Емил Петков Нинов

14.

 

Галина Илиева Кирилова

15.

 

Васил Петров Масърлиев

16.

 

Румяна Маринова Петкова

17.

 

Христина Ангелова Вълчева

18.

 

Лазарин Младенов Кръстев

19.

 

Ирина Йорданова Иванова

20.

 

Вася Драгиева Неофитова

21.

 

Милена Маринова Найденова

22.

 

Владимир Димитров Фильовски

23.

 

Татяна Илиева Василева

24.

 

Елена Димитрова Рангелова

25.

 

Венета Иванова Буковска

 

 

Резерви:

 

1.

 

Нинко Петров Миланов

2.

 

Нина Якимова Илиева

3.

 

Валя Ценова Иванчева

4.

 

Ивка Нешева Петрова

5.

 

Антоанета Йорданова Илиева

6.

 

Ваня Бориславова Дамянова

7.

 

Нина Иванова Донова

8.

 

Кирил Петров Кирков

9.

 

Иво Димитров Андреев

10.

 

Владислава Тошева Лакова

11.

 

Мариела Петрова Лилова

12.

 

Мариана Антимова Досова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

АП/ЛТ

 

Всички решения