Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-195/27.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-195
София, 27.06.2009

ОТНОСНО: промени в РИК – Габрово № 7

Постъпило е писмо вх. № 376 от 26 юни 2009 г. от РИК - Габрово, придружено с предложение от ПП "Демократи за силна България", заявление от Илия Кънчев Михайлов да бъде заменен поради невъзможност да изпълнява задълженията с Лиляна Методиева Хранова-Петкова.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Габрово № 7, Илия Кънчев Михайлов, и анулира удостоверение № 23 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Габрово № 7, Лиляна Методиева Хранова-Петкова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Габрово № 7.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ИИ/ЛТ

 

Всички решения