Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-42/15.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-42
София, 15.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Сливен № 21 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Станимир Петров Туджаров

2.

Зам.-председател:

Ирена Станчева Иванова

3.

Секретар:

Нуртен Османова Шекерова

4.

Членове:

Радка Тодорова Пенева

5.

 

Мария Асенова Чомпова

6.

 

Янко Георгиев Янков

7.

 

Боряна Антонова Антонова

8.

 

Иван Стоилов Иванов

9.

 

Радослава Илчева Стоянова

10.

 

Михаил Йорданов Арнаудов

11.

 

Николай Танев Сираков

12.

 

Динко Иванов Иванов

13.

 

Вълкан Янев Вълканов

14.

 

Радка Монева Енчева

15.

 

Севда Хюсеинова Юмерова

16.

 

Нуртен Юсеинова Хасанова

17.

 

Ивайло Веселинов Василев

18.

 

Марияна Георгиева Коджаманова

19.

 

Елена Стефанова Попова

20.

 

Екатерина Василева Дончева

21.

 

Веселин Димитров Кънчев

22.

 

Християна Денчева Денчева

23.

 

Мария Митева Григорова

24.

 

Стелли Славова Стефанова

25.

 

Петър Славов Петров

 

 

Резерви:

 

1.

 

Милена Събева Георгиева

2.

 

Иван Добрев Кушкиев

3.

 

Бехчет Ахмедов Халилов

4.

 

Недрет Мустанова Христова

5.

 

Валентина Димитрова Джейкъбс

6.

 

Димитър Минчев Минчев

7.

 

Таня Димитрова Долапчиева

8.

 

Станислава Радославова Маринова

9.

 

Димитър Стоянов Тенев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

ИГ/ЛТ

 

Всички решения