Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-168/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-168
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: жалба от ПП “Ред, законност и справедливост” срещу Решение № НП 39 от 13 юни 2009 г. на РИК - Разград

Постъпила е жалба от ПП "Ред, законност и справедливост" срещу Решение № НП 39 от 13 юни 2009 г. на РИК - Разград, с което е отказана регистрирацията на Емин Хамдиев Салиев, с ЕГН ..., като мажоритарен кандидат от ПП "Ред, законност и справедливост" на основание чл. 45, ал. 2 от ЗИНП.

Жалбата е подадена в срок, но по същество е неоснователна. Срокът за приключване регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети, в това число и мажоритарни кандидати, е посочен в Раздел ІІ, т. ІV, т. 7 от Методическите указания на Централната избирателна комисия, приети с Решение № НС-79 от 27 май 2009 г. Тоест срокът за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети, в това число и мажоритарни кандидати, е 13 юни 2009 г. - 19,00 часа. Заявлението за регистрация на мажоритарен кандидат на ПП "Ред, законност и справедливост" е депозирано на 13 юни 2009 г. в 19,31 ч. съгласно входящия регистър на РИК - Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 48, ал.1 и във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗИНП, Раздел ІІ, т. ІV, т. 7 от Методическите указания на Централната избирателна комисия, приети с Решение № НС-79 от 27 май 2009 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Яне Янев, представляващ ПП "Ред, законност и справедливост" срещу Решение № НП 39 от 13 юни 2009 г. на РИК - Разград, с което е отказана регистрация на Емин Хамдиев Салиев, с ЕГН за мажоритарен кандидат от ПП "Ред, законност и справедливост".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РЕ/ЗТ

Всички решения