Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-156/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-156
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение № 7 от 9 юни 2009 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба вх. № 165 от 11 юни 2009 г. от Снежана Петрова - председател на Областния предизборен щаб на НДСВ - Стара Загора, против решение № 7 от 9 юни 2009 г.

В жалбата си Снежана Петрова излага, че в решението на РИК - Стара Загора, за назначаване на СИК в община Стара Загора не е спазено съотношението по отношение брой на членовете, като е нарушено представителството на ПП "НДСВ" в тях.

С жалбата се иска отмяна на решение № 7 от 9 юни 2009 г. на РИК - Стара Загора, в частта му, с която са назначени съставите на СИК в община Стара Загора, както и да се назначат членове на СИК съобразно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗИНП.

Жалбата е в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна.

При определяне съставите на СИК в рамките на избирателния район следва да се спази съотношението между партиите и коалициите, представени в ЦИК: КБ - 36 %, ДПС - 20 %, НДСВ - 16 %, АТАКА - 8 %, ОДС - 4 %, ДСБ - 4 %, РЗС - 4 %, НАПРЕД - 4 % и ГЕРБ - 4 %. Според решение № 7 от 9 юни 2009 г. на РИК - Стара Загора, това съотношение не е спазено, в т.ч. и по отношение на членовете на СИК, предложени от представителя на НДСВ - при полагащи се 182 са назначени 102. Следва да се извърши ново назначение на членовете на СИК в община Стара Загора при спазване на квотното представителство, посочено по-горе.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение № 7 от 9 юни 2009 г. на РИК - Стара Загора, с което са назначени съставите на СИК в община Стара Загора.

УКАЗВА на РИК - Стара Загора, да назначи членовете на СИК в община Стара Загора съобразно процентното съотношение между партиите и коалициите, както следва: КБ - 36 %, ДПС - 20 %, НДСВ - 16 %, АТАКА - 8 %, ОДС - 4 %, ДСБ - 4 %, РЗС - 4 %, НАПРЕД - 4 % и ГЕРБ - 4 %, и съгласно предложенията, направени от партиите и коалициите.

Копие от решението на РИК - Стара Загора, за изпълнение на указаното да се изпрати до ЦИК.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СПД/ЛТ

Всички решения