Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-114/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-114
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: анулиране на регистрация на политическа партия “ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от Албена Найденова - пълномощник на представляващия политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" Гергана Желязкова Славова, заедно с приложено пълномощно, заведено под № 5 от 10 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Със заявлението се иска отмяна на Решение № НС-99 от 3 юни 2009 г. на ЦИК, с което е регистрирана политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в парламентарните избори 2009 г., както и възстановяване на внесения от партията безлихвен изборен депозит в размер на 50 000 лв.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 и чл. 49а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

АНУЛИРА регистрацията на политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г., извършена с Решение № НС-99 от 3 юни 2009 г.

АНУЛИРА издаденото удостоверение.

На политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" да се възстанови внесеният безлихвен изборен депозит в размер на 50 000 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

РН/ЛТ

 

Всички решения