Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-190/25.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-190
София, 25.06.2009

ОТНОСНО: Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 328 от 25 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 2 експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насрочен

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г., представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както следва:

- г-н Джонатън Стонстрийт (САЩ);

- г-н Йенс-Хаген Ешенбехер (ФРГ).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г., представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както следва:

- г-н Джонатън Стонстрийт (САЩ);

- г-н Йенс-Хаген Ешенбехер (ФРГ).

На наблюдателите да се издадат удостоверения.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

Всички решения