Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-70/21.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-70
София, 21.05.2009

ОТНОСНО: допълване на Решение № НС-27 от 12 май 2009 г. на ЦИК

 

На основание чл. 15, 15а и 17 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА Решение № НС-27 от 12 май 2009 г. с т. 4:

"4. При необходимост районните избирателни комисии могат да назначават по един технически сътрудник с еднократно възнаграждение 400 лв."

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГ/ЛТ

 

Всички решения